Menu Products
Vturn-V22W/V26W 立式四轴CNC车床

大型铝合金轮圈专用加工机

Vturn-V22W/V26W

  • 结构坚实稳定,重切削能力高
  • 强力主轴马达
  • 夹头自动交换系统3爪式铝圈夹头
  • 双VDI刀塔(视讯显示介面)
  • 超高切屑清除效率
  • Vturn-V26W 车床
项目/机型 单位 Vturn-V22W-T2 Vturn-V22W (T4) Vturn-V26W
X1, X2 轴行程 mm 420 (16.5) 420 (16.5) 560 (22.0)
Z1, Z2 轴行程 mm 446 (17.6) 446 (17.6) 540 (21.2)
X1, X2 轴快速进给 m/min 20 (787.4) 20 (787.4) 20 (787.4)
Z1, Z2 轴快速进给 m/min 20 (787.4) 20 (787.4) 20 (787.4)
最大工件旋径 mm 750 (29.5) 750 (29.5) 850 (33.4)
最大切削直径 mm 630 (24.8) 630 (24.8) 730 (28.7)
最大加工铝圈规格 inch 22.5x10.5 22.5x10.5 26.5x13
主轴转速 rpm 2500 2500 2000
主轴鼻端   A2-13 A2-13 A2-11
主轴马达 kW 37/45 (49.6/60) 45/55 (60/74) 45/55 (60/74)
opt. 60/75 (80/100)
X1, X2 轴伺服马达 kW 4 (5.4) 4 (5.4) 4 (5.4)
Z1, Z2 轴伺服马达 kW 5 (6.7) 5 (6.7) 6 (8.0)
刀塔型式   VDI-40 VDI-40 (opt. VDI-50) VDI-50
刀具数量   6 6+6 6+6
刀塔换刀 sec. 1.0 1.0 1.0
机械尺寸
(包含铁屑输送带,不包含工作脚踏垫)
mm 2000 x 3791 x 3405
(79 x 149 x 134)
3664 x 3670 x 3374
(144 x 145 x 133)
3880 x 4575 x 3610
(153 x 180 x 143)
冷却水箱 liter 540 (142) 950 (250) 1550 (410)
控制器 Fanuc 0i-TF Plus (10.4”) 0i-TF Plus (10.4”) 0i-TF Plus (10.4”)
整机功率 kVA 61 74 80 (opt. 100)
机械重量 Kg 7000 (15400) 11000 (24200) 14370 (31620)